sacekim

İthalatçıların mal sacekimcankaya ve hizmet ithal etmek için talep ettikleri döviz miktarı ile döviz kurları arasında ters yönlü bir ilişki vardır.Kurlardaki değişmenin döviz talebini ne ölçüde etkileyeceği malın yurt içindeki talep esnekliğiyle ilgilidir.Talep esnekliği ne kadar yüksekse kurdaki bir yükselmenin talebi kısıcı etkisi o derece  büyük

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !